Julianastraat 118, 5121 LT, RIJEN
secretariaat@ehbohulten.nl

Aanvraag EHBO-hulpverlening

EHBO-HULPVERLENINGSAANVRAAG

Voorwaarden tot het verkrijgen van EHBO-assistentie

  1. De aanvraag dient minstens 30 dagen voor het te houden evenement te worden ingediend. U kunt gebruik maken van onderstaand formulier
  2. De aanwezige EHBO-ers zijn voorzien van het benodigde verbandmateriaal, dat alleen door de dienstdoende EHBO-ers of arts mag worden gebruikt.
  3. EHBO-vereniging Hulten bepaalt, in overleg, het aantal EHBO-ers afgestemd op de risicofactor van het te organiseren evenement.
  4. De organiserende vereniging draagt zelf de zorg voor het eventuele vervoer naar arts of ziekenhuis.
  5. EHBO-vereniging Hulten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei kosten betreffende de hulpverlening.
  6. Tijdens de assistentie verzoeken wij u om de dienstdoende EHBO-ers te voorzien van drinken. U dient verder te zorgen bij overschrijding van de middagpauze (12.00 uur) voor een lunchpakket en bij overschrijding van 17.30 uur voor een maaltijd.
  7. Dienstdoende EHBO-ers dienen vrij de plaats van het evenement te kunnen betreden of verlaten.
  8. Bevelen gegeven door de leider van de aanwezige EHBO-ers bij een ongeval, dienen strikt te worden opgevolgd (bij bepaalde evenementen kan de leiding berusten bij een arts).
  9. Na aanvraag zullen wij u de hoogte van het te betalen bedrag doorgeven.
  10. De vergoeding aan onze vereniging kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL72RBRB0939 9522 11 t.n.v. EHBO-vereniging Hulten. Wij verzoeken u dit voorafgaand aan het evenement te voldoen.

FORMULIER